เครื่องมือซ่อมแซมรอยบุบ Paintless

สปปหรือที่เรียกว่า เครื่องมือซ่อมแซมบุ๋ม Paintlessอธิบายวิธีการลบรอยบุบเล็กๆ ออกจากตัวรถ ตราบใดที่พื้นผิวสีไม่บุบสลาย การซ่อมแซมรอยบุบโดยไม่ใช้สีก็สามารถนำมาใช้ซ่อมแซมความเสียหายได้ทุกประเภท ทั้งแผ่นอลูมิเนียมและเหล็กสามารถซ่อมแซมได้ด้วยเครื่องมือซ่อมแซมบุ๋มไร้สี

การใช้เครื่องมือซ่อมแซมรอยบุ๋มแบบไม่ใช้สีโดยทั่วไปคือการซ่อมแซมความเสียหายจากลูกเห็บ การกัดที่ประตู รอยพับเล็กๆ รอยบุบขนาดใหญ่

วิธีนี้ยังสามารถใช้เพื่อเตรียมแผงที่เสียหายสำหรับการทาสีใหม่โดยลดการใช้ฟิลเลอร์ของร่างกายให้น้อยที่สุด เทคโนโลยีนี้เรียกว่า "การเคลือบแบบผลัก" .

ปัจจัยจำกัดสำหรับการซ่อมแซมที่ประสบผลสำเร็จด้วยการซ่อมแซมรอยบุบโดยไม่ใช้สี ได้แก่ ความยืดหยุ่นของสี (การเคลือบสีรถยนต์ที่ผ่านการกลั่นส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถบรรลุ PDR ที่ประสบความสำเร็จได้) และขอบเขตที่โลหะได้รับความเสียหายและยืดออก ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี โลหะ ความโค้งหรือความเรียบของความเสียหาย และแรงกระแทก โดยทั่วไป ยิ่งบุ๋มตื้นมากเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับการซ่อมแซมมากขึ้นเท่านั้น รอยบุบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายนิ้วสามารถซ่อมแซมได้แม้จะใช้วิธีนี้ ตราบใดที่โลหะและสีไม่ยืดออก รอยบุบหรือรอยพับขนาดใหญ่ที่ตื้นสามารถซ่อมแซมได้ในระดับที่ยอมรับได้ แต่รอยบุบและรอยพับที่คมมากอาจไม่เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยบุบที่ไม่ได้ทาสี

11

เวลาที่โพสต์: 25 มิถุนายน-2021